0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Eric Maresh
۳
۲
Jiri Nesnera
Finished
۰۱:۰۰
Havel Ladislav
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۷:۰۰
Eric Maresh
۳
۰
Tomas Prosa
Finished
۰۰:۰۰
Turek Tomas
۳
۲
Tomas Prosa
Finished
۰۰:۳۰
Oskar Spacek
۳
۱
Matej Pycha
Finished
۰۱:۰۰
Ales Hlawatschke
۲
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۵:۰۰
Jan Steffan
۳
۱
Josef Pelikan
Finished
۰۳:۰۰
Pavel Fojt
۳
۲
Vladimir Milata Jr.
Finished
۰۶:۰۰
Ales Hlawatschke
۳
۱
Pavel Fojt
Finished
۰۷:۰۰
Tomas Varnushka
۰
۳
Vladimir Postelt
Finished
۱۰:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۱
۲
Rotislav Hasmanda
inprogress
۱۰:۰۰
Josef Pelikan
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Dousa
۳
۱
Pavel Fojt
Finished
۰۲:۳۰
Vladimir Milata Jr.
۱
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۰۳:۰۰
Josef Pelikan
۱
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۵:۰۰
Kamil Novak
۱
۳
Tomas Dousa
Finished
۰۵:۳۰
Havel Ladislav
۳
۱
Jan Steffan
Finished
۰۶:۰۰
Pavel Wawrosz
۳
۰
Petr Vicherek
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Milata Jr.
۳
۰
Tomas Dousa
Finished
۰۱:۳۰
Jan Steffan
۰
۳
Jan Pleskot
Finished
۰۱:۳۰
Havel Ladislav
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۳:۳۰
Tomas Dousa
۱
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۰۴:۰۰
Petr Picek
۳
۱
Jan Pleskot
Finished
۰۵:۳۰
Josef Pelikan
۳
۰
Jan Pleskot
Finished
۰۶:۳۰
Radek Vranca
۰
۳
Ladislav Svanda
Finished
۰۰:۰۰
Matej Pycha
۳
۰
Jozef Denez
Finished
۰۰:۰۰
Petr Vicherek
۳
۰
Martin Biolek
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Antos
۳
۱
Jozef Denez
Finished
۰۰:۳۰
Radek Vranca
۳
۰
Vaclav Pech
Finished
۰۰:۳۰
Adam Vitasek
۳
۲
Martin Biolek
Finished
۰۰:۳۰
Jan Vidourek
۳
۲
Ladislav Svanda
Finished
۰۱:۰۰
Ales Hlawatschke
۳
۱
Kamil Novak
Finished
۰۲:۰۰
Jan Pleskot
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۲:۳۰
Pavel Fojt
۳
۰
Kamil Novak
Finished
۰۳:۳۰
Jan Pleskot
۱
۳
Josef Pelikan
Finished
۰۴:۰۰
Kamil Novak
۰
۳
Vladimir Milata Jr.
Finished
۰۴:۳۰
Petr Picek
۳
۱
Jan Steffan
Finished
۰۴:۳۰
Miroslav Malek
۲
۳
Martin Cvecek
Finished
۰۹:۳۰
Jakub Stolfa
۱
۳
Jan Potensky
Finished
۰۹:۳۰
Michal Vavrecka
۳
۰
Radek Milata
Finished
۰۹:۳۰
Kostal Marek
۱
۳
Josef Belovsky
Finished
۰۹:۳۰
Michal Cakovsky
۰
۲
Vladimir Kadlec
inprogress
۱۰:۰۰
Michal Raska
۰
۳
Adolf Huttl
Finished
۱۰:۰۰
Jan Potensky
-
-
Vaclav Hruska Snr
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Josef Belovsky
-
-
Tomas Varnushka
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Rotislav Hasmanda
-
-
Jakub Stolfa
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
Vladimir Postelt
-
-
Kostal Marek
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
  Europe TT Elite Series
Piotr Strus
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۰۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۶:۵۰
Damian Wojdyla
۱
۳
Antoni Witkowski
Finished
۰۹:۴۰
Bartosz Kwodawski
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۲:۰۰
Arkadiusz Zuk
۱
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۱:۴۰
Zochniak Jakub
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۱۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۲۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۰۲:۱۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۰۳:۰۰
Adrian Wiecek
۳
۱
Josef Braun
Finished
۰۸:۵۰
Mateusz Misiak
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۵۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Aleksander Lilien
Finished
۰۱:۰۰
Arkadiusz Zuk
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۲:۵۰
Damian Wojdyla
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۵:۰۰
Filip Mlynarski
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۴۰
Jakub Stecyszyn
۳
۲
Antoni Witkowski
Finished
۰۸:۲۰
Adrian Wiecek
۰
۳
Jakub Perek
Finished
۰۹:۵۰
Bartosz Kwodawski
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۴۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۲۰
Josef Braun
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۰۳:۳۰
Arkadiusz Zuk
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۶:۳۰
Josef Braun
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۷:۴۰
Arkadiusz Zuk
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۰۰
Filip Mlynarski
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۸:۴۰
Jakub Seibert
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۰:۱۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۰:۱۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۳۰
Piotr Strus
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۳۵
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۳۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۱۰
Zochniak Jakub
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۴۰
Josef Braun
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۴۰
Arkadiusz Zuk
۰
۳
Josef Braun
Finished
۰۵:۲۰
Damian Wojdyla
۳
۲
Josef Braun
Finished
۰۶:۱۰
Damian Wojdyla
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۷:۲۰
Jakub Stecyszyn
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۰۹:۲۰
Jakub Stecyszyn
-
-
Jakub Seibert
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۵۰
Arkadiusz Zuk
۱
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۳:۵۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۴:۲۰
Jakub Seibert
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۰۹:۰۰
Jakub Perek
۳
۰
Martin Olejnik
Finished
۰۹:۱۰
Michal Benes
۳
۰
Patrick Klos
Finished
۰۹:۳۰
Patrick Klos
۰
۱
Josef Braun
inprogress
۱۰:۲۰
Filip Mlynarski
-
-
Antoni Witkowski
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Michal Benes
-
-
Martin Olejnik
بازی شروع نشده است
۱۰:۴۰
Jakub Perek
-
-
Josef Braun
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
Damian Wojdyla
-
-
Piotr Chodorski
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۰
  Russia Liga Pro
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۱:۱۵
Nikita Sadovskiy
۲
۳
Evgeny Glazun
Finished
۰۸:۳۰
Rustam Bedretdinov
۳
۲
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۸:۴۵
Andrey Pravdnov
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۱۵
Eduard Tsvetkov
۲
۱
Vladimir Zhigalov
inprogress
۱۰:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۰
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۲:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Andrey Pravdnov
Finished
۰۴:۴۵
Alexander Kolmin
۲
۳
Rustam Bedretdinov
Finished
۰۹:۱۵
Ivan Soldatov
۱
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۰:۴۵
Andrey Pravdnov
۳
۱
Ivan Soldatov
Finished
۰۱:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۲:۴۵
Andrey Artemov
۲
۳
Andrey Pravdnov
Finished
۰۳:۱۵
Ivan Soldatov
۳
۲
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۴۵
Vladimir Zhigalov
۳
۲
Albert Bogomolov
Finished
۰۸:۳۰
Albert Bogomolov
۳
۲
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۹:۳۰
Andrei Molodykh
۲
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۰:۰۰
Oleg Popov
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Aleksandr Fedorov
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۳۰
Roman Zelenskii
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۱:۰۰
Yuriy Lbov
۱
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Popov
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۳۰
Ivanov Alexander
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۰۰
Aleksey Kazakov
۰
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۲:۱۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۳۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۳:۰۰
Oleg Zyuganov
۳
۲
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۳۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Andrey Artemov
۳
۲
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Zyuganov
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۴:۱۵
Ivanov Alexander
۲
۳
Oleg Popov
Finished
۰۴:۳۰
Aleksey Kazakov
۱
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۴:۴۵
Eduard Tsvetkov
۲
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۰۸:۰۰
Aleksei Bobriakov
۱
۳
Alexander Kolmin
Finished
۰۸:۱۵
Aleksey Lobanov
۲
۳
Yuriy Fedotov
Finished
۰۸:۱۵
Denisov Alexey
۰
۳
Igor Minchenkov
Finished
۰۸:۴۵
Mikhail Smirnov
۱
۳
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۰۰
Yuriy Fedotov
۲
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۹:۱۵
Evgeny Glazun
۰
۳
Vladislav Shelipov
Finished
۰۹:۳۰
Igor Minchenkov
۲
۲
Aleksey Lobanov
inprogress
۰۹:۴۵
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Aleksei Bobriakov
Finished
۰۹:۴۵
Aleksey Lobanov
-
-
Denisov Alexey
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
Aleksei Bobriakov
-
-
Rustam Bedretdinov
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
Mikhail Smirnov
-
-
Albert Bogomolov
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Alexander Kolmin
-
-
Oleg Borisovich Manuylov
بازی شروع نشده است
۱۰:۴۵
  World ITTF South American Championships
Rodrigo Hidalgo
۴
۲
Julian Ramos
Finished
۰۲:۴۰
Rodrigo Vigo
۱
۴
Alfonso Olave
Finished
۰۲:۰۰
Adrian Rubinos
۴
۰
Luis Vanegas
Finished
۰۴:۰۰
Fernando Fernandez
۰
۴
Alejandro Toranzos
Finished
۰۲:۰۰
Mauricio Davila
۰
۴
Cesar Augusto Castillo Arocha
Finished
۰۲:۴۰
  World ITTF South American Championships Women
Roxy Gonzalez
۴
۱
Maria Maldonado
Finished
۰۱:۲۰
  World TT-CUP
Krzysztof Stala
۲
۳
Sebastian Sobczyk
Finished
۰۰:۰۰
Petr Vrastil
۲
۳
Filip Musil
Finished
۰۰:۲۰
Martin Boltik
۳
۱
Zdenek Dusek
Finished
۰۰:۲۵
Kos Pawel
۳
۱
Gola Blazej
Finished
۰۰:۳۰
Martin Lepka
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۰۰:۵۵
Martin Plihal
۱
۳
Filip Musil
Finished
۰۱:۲۰
Martin Lepka
۳
۲
Martin Boltik
Finished
۰۱:۵۵
Stapor Rafal
۰
۳
Maksymilian Milos
Finished
۰۲:۳۰
Valois Kayque
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۰۳:۰۰
Luis Meneses
۳
۰
Tony Hu
Finished
۰۳:۰۵
Jan Molenda
۰
۳
Maksymilian Milos
Finished
۰۳:۳۰
Stapor Rafal
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۰۴:۰۰
Luis Meneses
۳
۱
Bhavesh Shah
Finished
۰۴:۰۵
Jan Molenda
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۰۴:۳۰
Tony Hu
۱
۳
Bhavesh Shah
Finished
۰۴:۳۵
Valois Kayque
۰
۳
Maksymilian Milos
Finished
۰۵:۰۰
Jan Molenda
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۰۵:۳۰
Stapor Rafal
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۰۶:۰۰
Jan Molenda
۰
۳
Stapor Rafal
Finished
۰۶:۳۰
Filip Kociuba
۱
۳
Maksymilian Milos
Finished
۰۷:۰۰
Milosz Kukawka
۳
۱
Gola Pawel
Finished
۰۸:۳۰
Jakub Lamperski
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۹:۰۰
Andrus Hiiemae
۳
۲
Mikk Vaikla
Finished
۰۹:۱۵
Emil Nowak
۳
۰
Gola Pawel
Finished
۰۹:۳۰
Pedro J. Rocamora
۱
۳
Alberto Ibarra
Finished
۰۹:۴۰
Nikita Konsa
۱
۳
Marko Viidas
Finished
۰۹:۴۵
Jan Simecek
۳
۰
Brozek Michal
Finished
۰۹:۵۰
Milosz Kukawka
۳
۰
Jakub Lamperski
Finished
۱۰:۰۰
Juan Lara
۱
۳
Salvador Aracil
Finished
۱۰:۱۰
Andrus Hiiemae
۲
۱
Marko Viidas
inprogress
۱۰:۱۵
Ales Langer
۱
۰
Pavel Papirnik
inprogress
۱۰:۲۰
Tomas Beran
۰
۰
Denis Benes
inprogress
۱۰:۲۵
Emil Nowak
-
-
Dawid Stapor
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Mikk Vaikla
-
-
Nikita Konsa
بازی شروع نشده است
۱۰:۴۵
Jan Simecek
-
-
Pavel Papirnik
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۰
Michal Spalek
-
-
Tomas Vorisek
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۵
Andrus Hiiemae
-
-
Nikita Konsa
بازی شروع نشده است
۱۱:۱۵
Brozek Michal
-
-
Ales Langer
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۰
Tomas Beran
-
-
Tomas Vorisek
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۵
  Czech Republic TT Star Series
Abdel-Kader Salifou
۰
۳
David Reitspies
Finished
۰۹:۳۰
  Germany Challenger Series
Kishegyi Akos
۰
۳
Jin Ueda
Finished
۱۰:۰۰
Simon Berglund
-
-
David Molnar
بازی شروع نشده است
۱۰:۴۰
Kirill Fadeev
-
-
Antonin Gavlas
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۰
  Belarus Liga Pro
Sergei Demidovich
۲
۳
Nikolay Zademlenyuk
Finished
۱۰:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید